Hvaler Samfunnshus

utleie til bryllup, dåp, konfirmasjon, møter, konferanser og festelige lag. 

 

                                                                                                            

            

                                                       Hvaler Samfunnshus ligger på

                                                      Neset  1684 Vesterøy

                                                                  Hvaler                 

Forside

Den store salen

Den lille salen

Salongen

Kjøkken

Historie

Priser

Kontaktinfo

Bilder

Gjestebok

 

 

. 

      Utleie-regler for   Hvaler Samfunnshus. 

   

   

  1. All utleie av husets lokaler foretas av Samfunnshusets styre eller den styret bemyndiger.
  2. For bruk av Samfunnshuset gjelder de alminnelige regler som er fastsatt i Samfunnshusets vedtekter.
  3. Samfunnshuset er egnet for maksimalt 80 personer i festsal og maksimalt 40 personer i salong Totalt og samtidig maksimalt 120 personer i.h.t. brannsvesenets tillatelse.
  4. Ansvarlig leier skal være mer enn 25 år. Vedkommende skal være tilstede under hele arrangementet, ta i mot nøkkel og levere nøkkel personlig tilbake..
  5. For leie betales i henhold til Samfunnshusets prisliste.
  6. Personheis må brukes forsvarlig.
  7. Fører lek og hærverk til skader og/eller utrykking må kostadene dekkes av leietager. Prisen er p.t. kr. 1 500,-.
  8. De som leier huset er ansvarlige for skader som måtte oppstå på hus eller inventar.
  9. Ved spilling av musikk skal vinduer holdes stengt etter kl. 22.00, og det skal alltid tas hensyn til husets naboer.
  10. Alle tilstelninger i huset skal avsluttes kl. 02.00.
  11. Dersom leietaker ikke overholder de regler som er fastsatt, kan styre for kortere eller lengere tid utelukke for fremtidig leie.
  12. For brukere av huset gjelder ellers alminnelige politibestemmelse
  13. Røyking ikke tillatt innendørs  

    

  Webmaster

   

   

  Vesterøy

   

   

   

                                                       

             Opprydding og renhold.

   • Leier skal senest innen kl. 11.00 dagen etter utleie eller etter avtale rydde lokalene og kjøkken slik at vask kan gjøres direkte.
   • Leietaker skal vaske border og rydde disse og stoler på plass etter tilstelning.
   • Alt av glass, service og kjøkkenutstyr skal vaskes opp og ryddes på plass i skaper.
   • Komfyrer og benker skal rengjøres.
   • Søppel skal tas med og kastes i en av kommunens container.
   • Området rundt inngangsparti skal ryddes for fakkelbokser, sneiper etc

    

                                          Styret 9. desember 2012

    

    

            

    

    

    

   Kontaktperson utleie:

    

   Mob: 98 21 20 44

   Mail: hvalersamfunnshus@gmail.com