Hvaler Samfunnshus

utleie til bryllup, dåp, konfirmasjon, møter, konferanser og festelige lag. 

 

                                                                                                                         

                Hvaler Samfunnshus et gammelt hus

     med tradisjoner.

                      

Forside

Den store salen

Den lille salen

Salongen

Kjøkken

Historie

Priser

Kontaktinfo

Bilder

Gjestebok

 

 

Husets historie

 

Hvaler Samfunnshus, tidligere Vesterøy Samfunnshus, er nå Hvalers storstue og stiller sine lokaler til disposisjon for alle på Hvaler. Her kan det blant annet bespises eller holdes møte/konferanse for opptil 80 personer. Samufnnshuset moderne salong har plass til 40 stk.

 I 2006 ble kjøkkenet pusset og fremstår nå som et funksjonelt og romslig kjøkken med stort kjølerom. Det innehar alle fasiliteter som gjør at det er god mulighet til å tilberede mat til små og store arrangementer.

Huset siste og dyreste investering er akkurat gjennomført og omfatter et tilbygg som inneholder heis og toaletter i 2. og 3. etg. Dette for å gjøre Samfunnshuset tilgjengelig for funksjonshemmede og eldre. samt gjøre det enklere med transport av blant annet mat og instrumenter ved arrangementer. Dette omfattende prosjekt som har kostet over 1 mill.  kroner er gjort mulig ved økonomisk støtte fra Østfold Fylkeskommune, Extrastiftelsen, Sophies stiftelsen samt Lions Club Hvaler.

 

Samfunnshuset holder til i tidligere Vesterøy skole som ble bygget i 1901 i datidens byggemateriale for større bygg, teglsten. Skolen erstattet det gamle skolehuset i tre som etter hvert ble revet og flyttet.

I forbindelse med flytting av skolen til Åttekanten skole i 1968, ble det besluttet å benytte den gamle skolen til Samfunnshus og selve innvielsen ble foretatt 22. april 1972.

En av drivkreftene var Ole B. Vauver og han ble Vesterøy Samfunnshus første formann med Hans Johansen som nestformann.

 

. 

Kontaktperson utleie:

Mob: 98 21 20 44

Mail: hvalersamfunnshus@gmail.com

 

 

Hvaler samfunnshus

 

I husets første håndskrevne vedtekter står det at Vesterøy Samfunnshus tilhører Vesterøys befolkning. Formålet med huset var å skaffe stedets befolkning et sted for kommunale kontorer og helsesenter samt at huset skulle være et samlingssted for møter og fester.

Etter forespørsel fra Posten ble huset i 1984 påbygd en fløy og 1. etg. ble innredet til postkontor og 2. etg. til en stor festsal.

Etter hvert som post og de andre kommunale kontorer forsvant, ble huset vanskelig å drifte.

Økonomien ble gradvis dårligere og økende krav fra leietagere ble vanskelig å tilfredsstille.

Det har imidlertid snudd seg gradvis etter hvert som Samfunnshuset har fått nye leietagere.

Pr. i dag har vi Syversens Minibakeri og Hvaler Dyreklinikk v/Rony Øvrevik.

Til å drifte huset har fiskerene på Hvaler vært viktige støttespiller via sine interesseorganisasjoner, og de har også støttet huset økonomisk. Vi må også nevne Vesterøy Blindeforening som også har vært representert i styret inntil de la ned sin forening.

Dagens støttespillere er Hvaler Jeger- og Fiskerforening, som har kjøpt 3. etg. til sine klubblokaler    etter å ha leid disse i over 10 år, samt Lions Club Hvaler. Det er representanter fra disse 2 foreninger som nå drifter huset på vegne av oss alle. I den forbindelse så er det viktig å nevne at alle inntekter går uavkortet til husets drift.

Vi ønsker Hvalers innbyggere velkommen til moderne nyoppussede lokaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster